ADÓNAPTÁR
     

MÁJUS 12.

Befizetések: kifizető által levont jövedelemadó-előleg, kifizető által levont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, kifizető tb járuléka, társas vállalkozások baleseti járuléka, kifizető tételes ill. százalékos EHO-ja.

   

MÁJUS 20.

Bevallás: áfafizetésre nem kötelezett magánszemélyek -önadózással megállapított- éves személyi jövedelemadójának bevallása, havi áfabevallás. Befizetés: személyi jövedelemadó, havi áfa, munkaadói, munkavállalói járulék.

   

MÁJUS 31.

Bevallás: társasági adó, szakképzési hozzájárulás, innovációs járulék, iparűzési adó, vállalkozók kommunális adója. Befizetés: az előzőekben bevallott adókat ezen határidőig be is kell fizetni.


ADÓKEDVEZMÉNYEK

1. Beruházási kedvezmények meghatározott feltételeknek megfelelő kis- és középvállalkozóknak:

  • fejlesztési tartalék képzése (az adóalapot csökkenteni lehet a későbbi évek beruházásaira -tárgyi eszköz és ingatlan beszerzéseire- elkülönített összeggel bizonyos mértékig és feltételekkel)
  • új beruházások kedvezménye (az adóalapot csökkenteni lehet a tárgyévi új beruházások értékével -tárgyi eszköz és ingatlan beszerzések- bizonyos mértékig és feltételekkel)

2. Más kedvezmények

szakmunkástanuló foglalkoztatása ill továbbfoglalkoztatása utáni adókedvezmények megváltozott munkaképességű (leszázalékolt) munkavállalók utáni kedvezmények korábbi munkanélküli foglalkoztatása miatti kedvezmények

3. A munkaadó által adómentesen adható juttatások

  • étkezési hozzájárulás (meleg étkeztetés: 8000Ft/hó, hideg étkeztetés: 4000Ft/hó)
  • iskolakezdési támogatás (17.000Ft/gyerek/év)
  • munkáltatói befizetés önkéntes nyugdíjpénztárba ill. egészségpénztárba (max. havi 57.000Ft, együtt a kettőbe max. havi 74.100Ft)
  • dolgozó részére számítógép- és internethasználat otthoni biztosítása, 2 évnél idősebb számítógép végleges átadása
  • lakáscélú egyszeri támogatás (5 évente 750.000Ft)

4. Adómentes költségtérítések

  • munkába járás saját gépkocsival (3Ft/km)
  • saját szgk. hivatalos használata ( üzemanyag+3Ft/km)
  • munkába járáshoz ( közig. határon túli) vonat- és buszbérlet térítés 86%, ill. 80%)