Intercreditor Kft - Könyvelésben utólérhetetlen
      Teljeskörű könyvelés
       Bérszámfejtés
         Adótanácsadás

Vissza a nyitólapra

Fordított adózás
Az új áfatörvény értelmében a fordított adózás alkalmazhatóságához mindkét érintett félnek belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak kell lennie. Ezen túlmenõen egyik adóalanynak sem lehet olyan jogállása, melynek alapján tõle adó fizetése ne lenne követelhetõ.

Ha ezen feltételek teljesülnek, akkor az egyébként áfa köteles ügyletben az adóhatóság felé nem a szállítónak kell az adót befizetni, hanem a vevõnek. Annak a félnek, akinek egyéb feltételek fennállása mellett levonási jogosultsága is van.

 

Ha az ügyletben résztvevõ két fél közül az egyik nem adóalany, akkor nincs fordított adózás. Így nem fordul meg az adófizetési kötelezettség, vagyis változatlanul a terméket értékesítõ, szolgáltatást nyújtó számítja fel az adót, ha a 142.§ (1) bekezdésében felsorolt termékeket, szolgáltatásokat nem áfaalany részére teljesítik.

 

Abban az esetben, ha az igénybevevõ áfaalany ugyan, de alanyi adómentességet élvez, vagy mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalanyként különleges jogállása van, a fordított adózás nem alkalmazható, mivel ezek olyan jogállások, amelyek alapján az adóalanytól adó fizetése nem követelhetõ.

Ugyanakkor a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végzõ adóalany, illetve az utazásszervezési szolgáltatást nyújtó, vagy bármely más, árrés szerint  adózó adóalany esetében a fordított adózást alkalmazni kell.

Amennyiben alanyi adómentes adóalany, vagy mezõgazdasági tevékenységet végzõ különleges jogállású adóalany teljesít a 142. § (1) bekezdésében felsorolt termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást abban az esetben sem alkalmazandó a fordított adózás, tehát a beszerzõ, igénybevevõ belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak nem kell adót megállapítania.

Amennyiben társasház vesz igénybe a 142. §-ban felsorolt szolgáltatást, akkor a fordított adózás a részére nyújtott szolgáltatások során csak abban az esetben áll be, ha a társasház áfaalanynak minõsül és nem választott alanyi adómentességet a tevékenységére.

 

Összefoglalva (fordított adózó):

Szolgáltatást nyújtó

Szolgáltatást igénybe vevõ

Hogyan kell számlázni, és kinek van áfa fizetési kötelezettsége

Evaalany

magánszemély

bruttóban kell számlázni, az evaalany a bruttó bevétel után evát fizet. A magánszemélynek nincs adókötelezettsége

Evaalany

alanyi mentes adóalany

bruttóban kell számlázni, az evaalany a bruttó bevétel evát fizet. Az alanyi mentes adóalanynak nincs adókötelezettsége.

Evaalany

kizárólag "tárgyi mentes" tevékenységet folytató adóalany

nettóban kell számlázni, az eladó evaalany a nettó után fizeti az evát, a számlabefogadó pedig az adóhatóság felé áfát fizet, de levonási joga nincs, hiszen adómentes értékesítéshez használja.

Evaalany

áfaalany

nettóban kell számlázni, az evaalany a nettó után fizeti az evát, a számlabefogadó pedig az adóhatóság felé az áfát, illetve élhet levonási jogával.

Evaalany

evaalany

nettóban kell számlázni, az eladó evaalany a nettó után fizeti az evát, a számlabefogadó evaalany pedig az adóhatóság felé áfát fizet, de levonási joga az evaalanynak nincs.

Alanyi mentes

mindenkinek

Az alanyi mentes mindenkinek nettó számlát ad, és a számlabefogadók egyikének sincs áfa fizetési kötelezettsége

Áfaalany

magánszmély

bruttóban kell számlázni, a számlakibocsátó áfaalanynak kell az áfát az adóhivatalhoz befizetni.

Áfaalany

alanyi mentes adóalany

bruttóban kell számlázni, a számlakibocsátó áfaalanynak kell az áfát az adóhivatalhoz befizetni.

Áfaalany

kizárólag "tárgyi mentes" tevékenységet folytató adóalany

nettóban kell számlázni, a számlabefogadó pedig az adóhatóság felé áfát fizet, de levonási joga nincs, hiszen adómentes értékesítéshez használja.

Áfaalany

áfaalany

nettóban kell számlázni, a számlabefogadó pedig az adóhatóság felé fizeti be az áfát, illetve élhet levonási jogával.

Áfaalany

evaalany

nettóban kell számlázni, a számlabefogadó evaalany az adóhatóság felé áfát fizet, de levonási joga az evaalanynak nincs.

 

<< Vissza

Számlaszámok
 
 • Társasági adó ( 10032000-01076019 )
 • Személyi jövedelemadó ( 10032000-06056353 )
 • Általános forgalmi adó ( 10032000-01076868 )
 • EgyszerĂ»sített vállalkozói adó ( 10032000-01076033 )
 • Rehabilitációs hozzájárulás ( 10032000-06056281 )
 • Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek ( 10032000-06056229 )
 • Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ bevételek ( 10032000-06056236 )
 • Késedelmi pótlék ( 10032000-01076985 )
 • Munkaadói járulék ( 10032000-06056009 )
 • Munkavállalói járulék ( 10032000-06056016 )
 • Munkáltatói táppénz hozzájárulás ( 10032000-06056243 )
 • Egészségügyi hozzájárulás ( 10032000-06056212 )
 • Szakképzési hozzájárulás (10032000-06056061)
 • Innovációs járulék ( 10032000-06056322 )
 • Vállalkozói járulék ( 10032000-06056339 )
 • Magánszemélyek különadója ( 10032000-01076105 )
 • Társas vállalkozások különadója ( 10032000-01076112 )
 • Bírság, mulasztási bírság és önellenõrzéssel kapcsolatos befizetések ( 10032000-01076301 )
 • TV-készülék üzemben tartási díj ( 10032000-06056418 )
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megyei illetékek ( 10032000-06057440 )
 • ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056614 )
 • Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056528 )
 • UNIQUA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056535 )
 • AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056559 )
 • OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056638 )
 • Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056504 )
 • Allianz Hungária Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056511 )
 • Életút Elsõ Országos Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056573 )
 • ÉvgyĂ»rĂ»k Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056597 )
 • MKB Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056621 )
 • Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056669 )

 


Hasznos oldalak
   
www.apeh.hu
www.penzugyminiszterium.hu
www.magyarorszag.hu
www.mnb.hu
 
© Minden jog fenntartva! 2006-2008 Intercreditor Kft.