Intercreditor Kft - Könyvelésben utólérhetetlen
      Teljeskörű könyvelés
       Bérszámfejtés
         Adótanácsadás

Vissza a nyitólapra

APEH-bĂłl-NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megalakulásával kapcsolatos változások

2011. január 1-jei hatállyal alakul meg az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, illetve a Vám- és Pénzügyõrség közös jogutódja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A két hatóság összeolvadását követõen, egységes szervezetben is hasonló hierarchiában fog mĂ»ködni, mint ma a vámhatóság, illetve az állami adóhatóság. Lesznek központi, középfokú és alsó fokú szervek.

A központi szervek közül a mai VPOP Vámigazgatósága és Jövedéki Igazgatósága fõosztályainak feladatait a Központi Hivatal illetékes fõosztályai veszik át.

A közép- és alsó fokú szervek között lesznek vám-, adóztatási- és bĂ»nügyi feladatokat ellátó szervek. A NAV középfokú szervei a regionális vám- és pénzügyõr fõigazgatóságok, amelyek átveszik a korábbi regionális parancsnokságok csaknem valamennyi feladatát. A Központi Repülõtéri Parancsnokság feladatait a Repülõtéri Fõigazgatóság veszi át. A Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete feladatait a NAV Szakértõi Intézete veszi át, melynek jogkörei kibõvülnek az igazságügyi szakértõi intézeti tevékenységgel. Az alsó fokú szervek megyei igazgatóságokként folytatják tovább munkájukat, fõ szabályként egy megyében egy-egy alsó fokú szerv mĂ»ködik majd; a korábban mĂ»ködött, ugyanazon megyében elhelyezkedõ vám- és pénzügyõri hivatalok a megyeszékhelyeken megalakuló vám- és pénzügyõri igazgatóságok kirendeltségei lesznek. Ugyanez vonatkozik a határvámhivatalokra is, melyek határkirendeltségekként élnek tovább, szintén a megyei igazgatóságok alárendeltségében. A regionális ellenõrzési központok megszĂ»nnek, tevékenységük alsó fokú szintre, a megyei igazgatóságokhoz kerül.

A jövedéki szakterületet illetõen az elsõ fokú hatósági jogkörök gyakorlásának rendszere alakul át alapvetõen a NAV létrejöttével. 2011. január 1-jétõl megszĂ»nnek a regionális ellenõrzési központok, illetve a korábban Budapesten mĂ»ködõ speciálisan csak jövedékes feladatokat ellátó vám- és pénzügyõri hivatalok, így a Pesti Jövedéki Adójegy és Zárjegy Hivatal és a 18. számú Vám- és Pénzügyõri Hivatal. Az 1. számú Repülõtéri Igazgatóság nem lát el jövedéki feladatokat, míg a 2. számú Repülõtéri Igazgatóság kizárólag jövedéki ellenõrzéssel és hatósági felügyelettel foglalkozik majd.

Speciális helyzetben lesz a mai Közép-magyarországi Regionális Parancsnokság, illetve az illetékességi területén elhelyezkedõ hivatalok. Budapesten, illetve Pest megyében négy fõvárosi, illetve megyei igazgatóság alakul, illetékességi területük az állami adóhatóság fõvárosi és Pest megyei szerveinek illetékességi területéhez igazodik. Létrejön a regionális parancsnokság utódaként megalakuló fõigazgatóság alárendeltségében egy új vámszerv, a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága (KAVIG). A regionális kiemelt adózók tekintetében a KAVIG gyakorolja majd a jövedéki elsõ fokú hatósági jogköröket, a jövedéki ellenõrzés és a hatósági felügyelet kivételével. A KAVIG 2011. január 1-jétõl átveszi a 17. számú Vám- és Pénzügyõri Hivatal országos hatáskörrel ellátott engedélyezési feladatait. Fontos hangsúlyozni, hogy a KAVIG vámeljárásokat nem végez. (Kivéve a villamos energia, a biztonsági papír, a nemesfém és drágakõ, valamint a Budapesten és Pest megyében mĂ»ködõ diplomáciai testületek).

 

<< Vissza

Számlaszámok
 
 • Társasági adó ( 10032000-01076019 )
 • Személyi jövedelemadó ( 10032000-06056353 )
 • Általános forgalmi adó ( 10032000-01076868 )
 • EgyszerĂ»sített vállalkozói adó ( 10032000-01076033 )
 • Rehabilitációs hozzájárulás ( 10032000-06056281 )
 • Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek ( 10032000-06056229 )
 • Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ bevételek ( 10032000-06056236 )
 • Késedelmi pótlék ( 10032000-01076985 )
 • Munkaadói járulék ( 10032000-06056009 )
 • Munkavállalói járulék ( 10032000-06056016 )
 • Munkáltatói táppénz hozzájárulás ( 10032000-06056243 )
 • Egészségügyi hozzájárulás ( 10032000-06056212 )
 • Szakképzési hozzájárulás (10032000-06056061)
 • Innovációs járulék ( 10032000-06056322 )
 • Vállalkozói járulék ( 10032000-06056339 )
 • Magánszemélyek különadója ( 10032000-01076105 )
 • Társas vállalkozások különadója ( 10032000-01076112 )
 • Bírság, mulasztási bírság és önellenõrzéssel kapcsolatos befizetések ( 10032000-01076301 )
 • TV-készülék üzemben tartási díj ( 10032000-06056418 )
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megyei illetékek ( 10032000-06057440 )
 • ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056614 )
 • Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056528 )
 • UNIQUA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056535 )
 • AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056559 )
 • OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056638 )
 • Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056504 )
 • Allianz Hungária Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056511 )
 • Életút Elsõ Országos Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056573 )
 • ÉvgyĂ»rĂ»k Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056597 )
 • MKB Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056621 )
 • Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056669 )

 


Hasznos oldalak
   
www.apeh.hu
www.penzugyminiszterium.hu
www.magyarorszag.hu
www.mnb.hu
 
© Minden jog fenntartva! 2006-2008 Intercreditor Kft.