Intercreditor Kft - K�nyvel�sben ut�l�rhetetlen
      Teljesk�r� k�nyvel�s
       B�rsz�mfejt�s
         Ad�tan�csad�s

Vissza a nyit�lapra

APEH-bl-NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megalakulásával kapcsolatos változások

2011. január 1-jei hatállyal alakul meg az Adó- és Pénzügyi Ellenrzési Hivatal, illetve a Vám- és Pénzügyrség közös jogutódja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A két hatóság összeolvadását követen, egységes szervezetben is hasonló hierarchiában fog mködni, mint ma a vámhatóság, illetve az állami adóhatóság. Lesznek központi, középfokú és alsó fokú szervek.

A központi szervek közül a mai VPOP Vámigazgatósága és Jövedéki Igazgatósága fosztályainak feladatait a Központi Hivatal illetékes fosztályai veszik át.

A közép- és alsó fokú szervek között lesznek vám-, adóztatási- és bnügyi feladatokat ellátó szervek. A NAV középfokú szervei a regionális vám- és pénzügyr figazgatóságok, amelyek átveszik a korábbi regionális parancsnokságok csaknem valamennyi feladatát. A Központi Repültéri Parancsnokság feladatait a Repültéri Figazgatóság veszi át. A Vám- és Pénzügyrség Vegyvizsgáló Intézete feladatait a NAV Szakérti Intézete veszi át, melynek jogkörei kibvülnek az igazságügyi szakérti intézeti tevékenységgel. Az alsó fokú szervek megyei igazgatóságokként folytatják tovább munkájukat, f szabályként egy megyében egy-egy alsó fokú szerv mködik majd; a korábban mködött, ugyanazon megyében elhelyezked vám- és pénzügyri hivatalok a megyeszékhelyeken megalakuló vám- és pénzügyri igazgatóságok kirendeltségei lesznek. Ugyanez vonatkozik a határvámhivatalokra is, melyek határkirendeltségekként élnek tovább, szintén a megyei igazgatóságok alárendeltségében. A regionális ellenrzési központok megsznnek, tevékenységük alsó fokú szintre, a megyei igazgatóságokhoz kerül.

A jövedéki szakterületet illeten az els fokú hatósági jogkörök gyakorlásának rendszere alakul át alapveten a NAV létrejöttével. 2011. január 1-jétl megsznnek a regionális ellenrzési központok, illetve a korábban Budapesten mköd speciálisan csak jövedékes feladatokat ellátó vám- és pénzügyri hivatalok, így a Pesti Jövedéki Adójegy és Zárjegy Hivatal és a 18. számú Vám- és Pénzügyri Hivatal. Az 1. számú Repültéri Igazgatóság nem lát el jövedéki feladatokat, míg a 2. számú Repültéri Igazgatóság kizárólag jövedéki ellenrzéssel és hatósági felügyelettel foglalkozik majd.

Speciális helyzetben lesz a mai Közép-magyarországi Regionális Parancsnokság, illetve az illetékességi területén elhelyezked hivatalok. Budapesten, illetve Pest megyében négy fvárosi, illetve megyei igazgatóság alakul, illetékességi területük az állami adóhatóság fvárosi és Pest megyei szerveinek illetékességi területéhez igazodik. Létrejön a regionális parancsnokság utódaként megalakuló figazgatóság alárendeltségében egy új vámszerv, a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyri Igazgatósága (KAVIG). A regionális kiemelt adózók tekintetében a KAVIG gyakorolja majd a jövedéki els fokú hatósági jogköröket, a jövedéki ellenrzés és a hatósági felügyelet kivételével. A KAVIG 2011. január 1-jétl átveszi a 17. számú Vám- és Pénzügyri Hivatal országos hatáskörrel ellátott engedélyezési feladatait. Fontos hangsúlyozni, hogy a KAVIG vámeljárásokat nem végez. (Kivéve a villamos energia, a biztonsági papír, a nemesfém és drágak, valamint a Budapesten és Pest megyében mköd diplomáciai testületek).

 

<< Vissza

Sz�mlasz�mok
 
 • Társasági adó ( 10032000-01076019 )
 • Személyi jövedelemadó ( 10032000-06056353 )
 • Általános forgalmi adó ( 10032000-01076868 )
 • Egyszersített vállalkozói adó ( 10032000-01076033 )
 • Rehabilitációs hozzájárulás ( 10032000-06056281 )
 • Egészségbiztosítási Alapot megillet bevételek ( 10032000-06056229 )
 • Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet bevételek ( 10032000-06056236 )
 • Késedelmi pótlék ( 10032000-01076985 )
 • Munkaadói járulék ( 10032000-06056009 )
 • Munkavállalói járulék ( 10032000-06056016 )
 • Munkáltatói táppénz hozzájárulás ( 10032000-06056243 )
 • Egészségügyi hozzájárulás ( 10032000-06056212 )
 • Szakképzési hozzájárulás (10032000-06056061)
 • Innovációs járulék ( 10032000-06056322 )
 • Vállalkozói járulék ( 10032000-06056339 )
 • Magánszemélyek különadója ( 10032000-01076105 )
 • Társas vállalkozások különadója ( 10032000-01076112 )
 • Bírság, mulasztási bírság és önellenrzéssel kapcsolatos befizetések ( 10032000-01076301 )
 • TV-készülék üzemben tartási díj ( 10032000-06056418 )
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megyei illetékek ( 10032000-06057440 )
 • ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056614 )
 • Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056528 )
 • UNIQUA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056535 )
 • AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056559 )
 • OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056638 )
 • Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056504 )
 • Allianz Hungária Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056511 )
 • Életút Els Országos Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056573 )
 • Évgyrk Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056597 )
 • MKB Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056621 )
 • Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056669 )

 


Hasznos oldalak
   
www.apeh.hu
www.penzugyminiszterium.hu
www.magyarorszag.hu
www.mnb.hu
 
© Minden jog fenntartva! 2006-2008 Intercreditor Kft.