Intercreditor Kft - Könyvelésben utólérhetetlen
      Teljeskörű könyvelés
       Bérszámfejtés
         Adótanácsadás

Vissza a nyitólapra

Magánnyugdíj péntrárral kapcsolatos tájékoztató


 


A legfontosabb tudnivalók a következõk:

Létrejön a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap, öt tagú irányító testülettel. MĂ»ködésére és gazdálkodására vonatkozó szabályokat Kormányrendelet rögzíti majd. Az Alapnak kell majd átadni a magánnyugdíjpénztárakból befolyt összegeket. Az Alap kezelõje az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. (ÁKK) lesz, mĂ»ködését és gazdálkodását az Állami Számvevõszék ellenõrzi. A magánnyugdíjpénztárakat továbbra is a PSZÁF felügyeli.

A pénztári hozamgarancia ugyan megmarad, de ezt csak a Pénztárak Garancia Alapja garantálja, az Alap mögött korábban meglévõ állami garancia (központi költségvetés által) megszĂ»nik. A Garancia Alap meglévõ forrásainak arányos részét a TB-be visszalépõk átviszik a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapba.

I. A továbbra is MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁGOT VÁLASZTÓKRA a következõk vonatkoznak:

 • személyesen nyilatkozatot kell tenniük 2011. január 31-ig azoknak, akik magánnyugdíjpénztári tagok kívánnak maradni a jövõben is. A nyilatkozatot bármelyik nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, vagy Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, vagy az Országos Nyugdíjfolyósító Fõigazgatóságnál lehet megtenni. A nyilatkozatban fel kell tüntetni a nevet, lakhelyet, a társadalombiztosítási azonosítót, illetve a magánpénztár nevét. A nyilatkozatot a tagnak öt napon belül a foglalkoztatónak is meg kell küldenie.
 • Jogszabály nem írja elõ, de a késõbbi egyeztetések szempontjából megkönnyítené a Pénztár helyzetét, ha a maradásról már nyilatkozottak a Pénztár részére is megküldenék a nyilatkozat másolatát, vagy elfaxolnák.
 • A tartósan külföldön tartózkodók a nyilatkozatot a külképviseleteken is megtehetik;
 • Mozgásukban korlátozottak 2011. január 21-ig írásban kérhetik a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtõl a helyszíni nyilatkozattételi lehetõséget.

Akik pénztártagok maradnak, azok esetében

 • 2011. december 1. napját követõen a 10%-os nyugdíjjárulék a pénztártag magánnyugdíjpénztári számlájára kerül átutalásra;
 • a 2010. október 1. -2011. november 30. közötti idõszak (amikor a tagdíj a TB-be kerül befizetésre) alapján a TB szolgálati idõszak úgy lesz megállapítva, mintha a 14 hónap alatt csak a TB-ben lett volna tagsági jogviszony, azaz a tagdíj kiesés nem készpénzben, hanem magasabb nyugdíjjal lesz kompenzálva.
 • a pénztártag szolgálati ideje 2011. 12. 01. után a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben nem gyarapodik, és az ezt követõen szerzett keresetük, jövedelmük a társadalombiztosítási nyugellátások megállapítása során nem vehetõ figyelembe. A pénztártagok ugyanakkor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 32. §-ában meghatározott feltételek szerint az idõskorúak járadékára jogosultak maradnak.
  (Azért ettõl az idõponttól, mert 2011 decemberéig, 14 hónapon át az összes nyugdíjjárulék az államé, azé is, aki végül magánnyugdíjpénztári tag marad, tehát erre az idõszakra mindenki teljes értékĂ» állami nyugdíjjogosultságot szerez.)
 • A magánnyugdíjpénztárak 2011 januárjától mĂ»ködésre legfeljebb a befizetések 0,9 százalékát költhetik, a vagyonkezelés díj 0,2 százalék lehet.

II. Az állami nyugdíjrendszerbe VISSZALÉPĂ•KRE a következõk vonatkoznak:

 • A visszalépéssel kapcsolatban nem kell semmilyen nyilatkozatot adniuk.
 • A tag magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszonya 2011. március 1. napjával megszĂ»nik és automatikusan visszakerül az állami nyugdíjrendszerbe.
 • A visszalépéssel a személy lemond a magánpénztárban eddig felhalmozott vagyonáról és a jövõben csak a TB-bõl kap majd nyugdíjat az eddigi magánpénztári idõszakára is, a nyugdíjba vonuláskor aktuális nyugdíjszabályozás szerint.
 • A hozamból az inflációt meghaladó rész (reálhozam) és a tagdíj-kiegészítés (továbbiakban együtt felvehetõ rész) az állami rendszerbe történõ visszalépés esetén három féle módon vehetõ igénybe:
  1. a tag egy összegben adómentesen felveheti a pénztártól;
  2. átutaltathatja önkénes kölcsönös nyugdíjpénztári számlájára. Az átutalt összeg nem csak teljes adómentességet élvez, hanem a személy az átutalt összeg 20%-át, de maximum 300 ezer Ft-ot visszaigényelhet az szja-jából az önkéntes nyugdíjpénztárába, a 2011. évrõl adott bevallásában (2012. évben). A visszaigényléshez az önkéntes nyugdíjpénztár ad adóigazolást (2012. 02. 15-ig), a visszaigénylésnél az SZJA tv 44/A-44/C §-ai a mérvadóak;
  3. kéri a TB-ben létrejövõ egyéni számláján annak jóváírását.
 • A felvehetõ részrõl szóló döntésérõl a tagnak írásban kell tájékoztatnia a pénztárát, lehetõleg 2011. február 28-ig.
 • Az írásos rendelkezéshez államilag elõírt formanyomtatvány nincs. Jelenleg több olyan szakmai kérdésben kérjük az illetékesek állásfoglalását, ami egy pénztárunk által szerkesztett nyilatkozat pontos elkészítéséhez szükséges, így jelenleg nyomtatványt a rendelkezéshez nem áll módunkban biztosítani,
 • A kormányrendelet a rendelkezés tartalmáról a következõket fogalmazza meg:"6. § (2) Ha a tag a visszalépõ tagi kifizetések összegét egy összegben kívánja felvenni, meg kell jelölnie azt a bankszámlaszámot vagy címet, amelyre a visszalépõ tagi kifizetések összegének átutalását, illetve kiutalását kéri. Ha a tag a visszalépõ tagi kifizetések összegének önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárnál vezetett tagi számláján történõ jóváírását kéri, meg kell jelölnie az önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztár nevét, adószámát és a tag adóazonosító jelét."
 • Ha a TB-be visszalépõ tag nem rendelkezik írásban a Pénztárnak 2011. 02. 28-ig, akkor: "6.§ (3) ... a magánnyugdíjpénztár 2011. március 1-je és március 31-e között felkéri, hogy rendelkezzék a tagi kifizetés összegérõl."
 •  

 

 


 

 

 • "6.§ (4) Ha a volt tag a felhívás kézhezvételét követõ 30 napon belül nem nyilatkozik, a magánnyugdíjpénztár a visszalépõ tagi kifizetések összegét a lakcímére utalja ki. Az át nem vett és a magánnyugdíjpénztárhoz visszaérkezett összeget a magánnyugdíjpénztár - a volt tagnak társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövõ egyéni számláján történõ jóváírás érdekében - a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalja át."
<< Vissza

Számlaszámok
 
 • Társasági adó ( 10032000-01076019 )
 • Személyi jövedelemadó ( 10032000-06056353 )
 • Általános forgalmi adó ( 10032000-01076868 )
 • EgyszerĂ»sített vállalkozói adó ( 10032000-01076033 )
 • Rehabilitációs hozzájárulás ( 10032000-06056281 )
 • Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek ( 10032000-06056229 )
 • Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ bevételek ( 10032000-06056236 )
 • Késedelmi pótlék ( 10032000-01076985 )
 • Munkaadói járulék ( 10032000-06056009 )
 • Munkavállalói járulék ( 10032000-06056016 )
 • Munkáltatói táppénz hozzájárulás ( 10032000-06056243 )
 • Egészségügyi hozzájárulás ( 10032000-06056212 )
 • Szakképzési hozzájárulás (10032000-06056061)
 • Innovációs járulék ( 10032000-06056322 )
 • Vállalkozói járulék ( 10032000-06056339 )
 • Magánszemélyek különadója ( 10032000-01076105 )
 • Társas vállalkozások különadója ( 10032000-01076112 )
 • Bírság, mulasztási bírság és önellenõrzéssel kapcsolatos befizetések ( 10032000-01076301 )
 • TV-készülék üzemben tartási díj ( 10032000-06056418 )
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megyei illetékek ( 10032000-06057440 )
 • ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056614 )
 • Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056528 )
 • UNIQUA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056535 )
 • AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056559 )
 • OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056638 )
 • Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056504 )
 • Allianz Hungária Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056511 )
 • Életút Elsõ Országos Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056573 )
 • ÉvgyĂ»rĂ»k Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056597 )
 • MKB Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056621 )
 • Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056669 )

 


Hasznos oldalak
   
www.apeh.hu
www.penzugyminiszterium.hu
www.magyarorszag.hu
www.mnb.hu
 
© Minden jog fenntartva! 2006-2008 Intercreditor Kft.