Intercreditor Kft - K�nyvel�sben ut�l�rhetetlen
      Teljesk�r� k�nyvel�s
       B�rsz�mfejt�s
         Ad�tan�csad�s

Vissza a nyit�lapra

Kszpnzforgalom korltozsa

A 2009.évi V. törvény értelmében, melyet az országgylés a 2009.02.23-i ülésnapon fogadott el:

"1.§  Hatályát veszti az adózás rendjérl szóló 2003. évi XCII. törvény 172.§-ának (20) bekezdése."

Az adózás rendjérl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) - 2009. február 1-tl hatályos - 172. § (20) bekezdésének rendelkezése szerint „Ha jogszabály alapján bankszámlanyitásra kötelezett adózók között megkötött ügyletek vonatkozásában az ügyleti ellenérték megfizetése 250 ezer forint összeget meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történik, a kifizetés teljesítjére az adóhatóság ügyletenként, a 250 ezer forint összeghatárt túllép kifizetés értékének 20%-ával megegyez összeg mulasztási bírságot szab ki. Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket e szabály alkalmazásakor össze kell számítani. Amennyiben az ügylet folyamatos teljesítés, minimum egy havi teljesítési idtartamra kell a kifizetéseket összeszámítani.”

Az Egyes, a vállalkozásokat korlátozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérl szóló 2009. évi V. törvény 1. §-a - a törvény kihirdetését követ 3. naptól, azaz - 2009. március 13-tól hatályon kívül helyezte az Art. 172. § (20) bekezdését, tehát ezen idponttól az adózók közötti 250 ezer Ft-ot meghaladó kifizetés korlátozásáról szóló törvényi rendelkezés nem alkalmazható.

A 2009. évi V. törvény 5. § (3) bekezdése alapján nincs helye mulasztási bírság kiszabásának ha a bankszámlanyitásra kötelezett adózók között megkötött ügyletek vonatkozásában az ügyleti ellenérték megfizetése 2009. február 1. és e törvény hatálybalépésének napja közötti idszakban 250 ezer forint összeget meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történt. Ugyanezen jogszabály az 5. § (5) bekezdésében arról is rendelkezik, hogy az Art. 172. §-a (20) bekezdésének megsértése miatt kiadott, mulasztási bírság kiszabását elrendel határozatokat az adóhatóság a törvény hatálybalépésétl számított 60 napon belül saját hatáskörben hivatalból visszavonja, illetve a felügyeleti szerv hivatalból megsemmisíti, és a már teljesített bírság összegét az adóhatóság az adózónak visszatéríti.
 

<< Vissza

Sz�mlasz�mok
 
 • Társasági adó ( 10032000-01076019 )
 • Személyi jövedelemadó ( 10032000-06056353 )
 • Általános forgalmi adó ( 10032000-01076868 )
 • Egyszersített vállalkozói adó ( 10032000-01076033 )
 • Rehabilitációs hozzájárulás ( 10032000-06056281 )
 • Egészségbiztosítási Alapot megillet bevételek ( 10032000-06056229 )
 • Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet bevételek ( 10032000-06056236 )
 • Késedelmi pótlék ( 10032000-01076985 )
 • Munkaadói járulék ( 10032000-06056009 )
 • Munkavállalói járulék ( 10032000-06056016 )
 • Munkáltatói táppénz hozzájárulás ( 10032000-06056243 )
 • Egészségügyi hozzájárulás ( 10032000-06056212 )
 • Szakképzési hozzájárulás (10032000-06056061)
 • Innovációs járulék ( 10032000-06056322 )
 • Vállalkozói járulék ( 10032000-06056339 )
 • Magánszemélyek különadója ( 10032000-01076105 )
 • Társas vállalkozások különadója ( 10032000-01076112 )
 • Bírság, mulasztási bírság és önellenrzéssel kapcsolatos befizetések ( 10032000-01076301 )
 • TV-készülék üzemben tartási díj ( 10032000-06056418 )
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megyei illetékek ( 10032000-06057440 )
 • ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056614 )
 • Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056528 )
 • UNIQUA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056535 )
 • AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056559 )
 • OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056638 )
 • Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056504 )
 • Allianz Hungária Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056511 )
 • Életút Els Országos Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056573 )
 • Évgyrk Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056597 )
 • MKB Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056621 )
 • Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056669 )

 


Hasznos oldalak
   
www.apeh.hu
www.penzugyminiszterium.hu
www.magyarorszag.hu
www.mnb.hu
 
© Minden jog fenntartva! 2006-2008 Intercreditor Kft.