Intercreditor Kft - K�nyvel�sben ut�l�rhetetlen
      Teljesk�r� k�nyvel�s
       B�rsz�mfejt�s
         Ad�tan�csad�s

 Üzemanyagnorma változás!

(részletek az "INFORMÁCIÓK" MENÜPONT ALATT!)

SZERKESZTÉS ALATT!!!!
 FONTOSABB VÁLTOZÁSOK 2012. január 1-jétl

A legfontosabb változások összefoglalása röviden:

• Az ÁFA általános kulcsa 25-ról 27 százalékra emelkedik,


• Elektronikus számla esetén a számlabefogadónak elizetesen bele kell egyeznie
abba, hogy számára elektronikus számla kerüljön kiállításra.


• 30-ról 37 százalékra emelkedik az egyszersített vállalkozói adó (eva) kulcsa. Az adónem
választhatóságának összeghatára is változik: a mai 25 millióról 30 millió forintra n.


• Az adójóváírás kivezetése és a szuperbruttó részleges megtartása miatt a
munkavállalók nettó keresete béremelés nélkül csökkenhet.

• Amelyik cég nem teljesíti a 300 ezer forint alatti munkabérek nettó értékének
megörzését, azt két évre kizárhatják a közbeszerzésekböl, és nem kaphat állami
támogatást.


• A munkabérek nettó értékének megörzéséhez a munkáltató a szociális hozzájárulási
adóból adókedvezmény formájában bérkompenzációt igényelhet, de ennek feltétele,
hogy a munkáltató megvalósítsa a kormány által elvárt béremelést.


• A személyi jövedelemadó törvény új szabálya, hogy akik jövre 2 millió 424 ezer forintnál
többet keresnek, az adóalapjukat 27 százalékkal kötelesek megemelni, a törvény ezt adóalap
kiegészítésnek hívja.


• A lakását bérbeadó személy a kapott lakbérböl levonhatja, a más településen általa bérbe vett
lakás bérleti díját. Ennek feltétele, hogy a bérléshez ne kapjon térítést.


• A reprezentáció és üzleti ajándék teljes összege adókötelessé vált, az összes
adóteher 51 százalék lesz.


• A biztosítottat terhel egészségbiztosítási járulék 1 százalékponttal emelkedik,


• A munkaadó által fizetend tb-járulék 27 százalékos, szociális hozzájárulási adóvá változik.


• Lényegesen csökken a regisztrációs adó, ugyanakkor az illetéktörvény módosítása megemeli a
személygépkocsik átírási illetékét.


• A bírósági eljárási illetékek is drágulnak.


• A népegészségügyi termékadó (NETA vagy chips-adó) törvénybl kikerülnek azok a
termékek, amelyek legalább 50 százalékban tejet tartalmaznak.


• Fontos változás a baleseti adó. Ezt a biztosítók fizetik a kötelez gépjárm felelsségbiztosítás (kgfb) díja után, a kulcsa 30 százalék. A mostani kgfb kampányban már felhívták a biztosítók
az ügyfelek figyelmét, hogy a közölt díjak várhatóan 30 százalékkal emelkednek az adó miatt.


• Az adózás rendjéril szóló törvénybe újként bekerült az adóregisztrációs eljárás. Ennek
lényege, hogy az adószám kiadása eltt az adóhatóság egybeveti az alapítók adatait a nála
meglévkkel, és meghatározott esetekben megtagadja az adószám kiadását.


• A másik új szabálycsoport az adózás rendjéröl szóló törvényben a fokozott adóhatósági
felügyelet.


• Emelkedik a cégautóadó az adótábla differenciálásával. (bvebben az "INFORMÁCIÓ" menü alatt)


• Jelentisen átalakul a kifizetinél adózó béren kívüli juttatások, és egyes meghatározott
juttatások köre. A változások érintik az un. cafeteria szabályozást, a Széchenyi Piheni
kártya alkalmazását és az étkezési támogatásokat.


• A béren kívüli juttatások után 10 százalékos mérték
ehó-t is kell fizetni.


• Bvülnek a SZÉP kártya keretében adható juttatási lehetségek.


• Új cafeteria elem a munkahelyi étkeztetés lehetsége havi 12 500 forint összegben.


• Új lehetiség az Erzsébet utalvány (hideg, meleg étkeztetésre) juttatási lehetség a
munkahelyi étkeztetés mellett havi 5000 forint értékben,


• Alapjaiban megváltozik a veszteségelhatárolás rendszere, az elhatárolt veszteség
legfeljebb az elhatárolt vesztség nélkül számított adólap 50 százalékáig lesz
érvényesíthet.


• Az építményadóban és a telekadóban az önkormányzatok adóztatási mozgásterének
bvítése.


• Újra lesz kulturális adó.


• A jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágok kedvezményesen adóznak a társasági
adóban.


• Módosult a bejelentett részesedés fogalma.


• Megváltozott az alultkésítettség számítási módja.


•Pontosították a kedvezményezett átalakulás fogalmát, a kapcsolódó szabályozási
ellentmondásokat feloldották.


• Egységesítették a K+F fogalmi meghatározásokat a vonatkozó törvényekben.


• Egyszersítették az ingyenes juttatások szabályozását.


• Bevezették a tartós feltételes adómegállapítás lehetségét.


• Lehetvé tették a bizonytalan adójogi helyzet bejelentését.


• Kibvítették az önellenörzési kötelezettséget nem eredményez számlahelyesbítési
események körét.


• Még több társaság választhatja a naptári évtl eltér üzleti évet.


• Bvítették a devizában való könyvvezetés lehetségét.


• Csökkentették a bizonylat-megörzési kötelezettség idtartamát.


• Lehetvé tették a bizonylatok elektronikus úton történi megörzését.


• Bevezették az adóregisztrációs eljárás jogintézményét a fiktív cégalapítások
visszaszorítása érdekében .


• Bizonyos esetekben megemelték az adóbírság és a mulasztási bírság mértékét.


• Új teher a dokumentációs kötelezettség elírása az ellenörzött külföldi (offshore)
társaságokkal szembeni elszámolások adminisztratív korlátozása érdekében.


• Jelentsen átalakul a szakképzési hozzájárulás és a szakképzés támogatásának
rendszere, szkítve a munkáltatók mozgásterét.

24. A gazdasági kamarákról szóló törvény módosítása
A gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) számára kötelezivé válik a
kamarai regisztráció és az 5000 Ft-os hozzájárulás megfizetése.

A számviteli törvény jelenleg hatályos eliírása a legfontosabb bizonylatokra 10 éves
megirzési kötelezettséget ír eli, ez 8 évre csökken.

Béren kívüli  juttatások (2012.01.01-tl)
(részletek az "INFORMÁCIÓK" MENÜPONT ALATT!)

 

Minimálbér, bérminimum (2012.01.01-tl)
(részletek az "INFORMÁCIÓK" MENÜPONT ALATT!)

 

 Nem magánnyugdíj pénztártag esetén (2012. évre   havonta)

 

    94.000 Ft 108.000 Ft
APEH Egbizt. Alap és Munkaer-piaci jár. 2+6+1+1,5 %    
APEH Nyugbizt.Alap 24+10 %    
APEH SZJA      

                    
 APEH-ból-NAV (2012.01.01-tl)

(részletek az "INFORMÁCIÓK" MENÜPONT ALATT!)

 

 

Magánnyugdíj pénztárral kapcsolatos tájékoztató

(részletek az "INFORMÁCIÓK" MENÜPONT ALATT!)


10032000-06056504             Apeh Aegon Magánnyugdijpénztár
10032000-06056511             Apeh Allianz Hungária Nyugdijpénztár
10032000-06056528             Apeh Aranykor nyugdijpénztár
10032000-06056559             Apeh AXA Nyugdijpénztár
10032000-06056597             Apeh Évgyrk Magánnyugdijpénztár
10032000-06056614             Apeh ING Magánnyugdijpénztár
10032000-06056638             Apeh OTP Magánnyugdijpénztár
10032000-06056580             Apeh Erste Bank Magánnyugdijpénztár

 

ÉVKÖZI VÁLTOZÁS Társasági adó (2010. július 1-jétl)

2010.07.01-tl 10%-os adókulcs érvényesíthet bármely (nemcsak a KKV kategóriába soroltak esetében) adózóra max. 500 mFt (2010.07.01-2010.12.31 idszakra számítva 250 mFt) pozitív adóalapig. A 2010. évre megállapított adóalapot az els és a második félévre meg kell osztani, a naptári napok arányában, de az els félévre alkalmazni lehet a korábbi 10%-os adókulcsot is, 50 mFt-os adóalapig, a korábbi feltételekkel. A megosztásnak megfelel módon kell kezelni a de minimis kedvezményeket is, de az új 10% sima kulcs, nem pedig kedvezmény! A sávos adó másik kulcsa változatlanul 19%.

 

Tájékoztató az adózók közötti 250 ezer Ft-ot meghaladó kifizetés korlátozásáról szóló törvényhely hatályon kívül helyezésérl!
(részletek az "INFORMÁCIÓK" MENÜPONT ALATT!)

Új számlaszám!
APEH Cégautóadó bevételi számla: 10032000-01076167


 Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy változás történt a Foglalkoztatói igazolások leadásának határidejében.
A Munkáltatónak a táppénzes papírok kézhezvételétl számított 3 munkanapon belül továbbítania kell a Foglalkoztatói igazolásokat az Egészségpénztár felé.
A táppénzes papírok átvételét a munkavállalótól ezért célszer dokumentálni.
A szkös határid miatt kérjük a papírokat irodánkba mielbb eljuttatni szíveskedjenek.
Reklamáció esetén a bizonyítási kötelezettség a munkáltatót terheli.
Kérjük a fentiek betartását.

 

Miskolc M.J.V. Önkormányzatának adó folyószámlái megváltoznak!!
    - iparzési adó: 10700086-42689106-52100008
   - építményadó:  10700086-42689106-52200005
   - gépjármadó:  10700086-42689106-53000004
   - kés. pótlék:    10700086-42689106-53200008

Bírságolja az adóhatóság a 250.000 Ft feletti készpénzfizetést (09.02.01-tl):
(részletek az "INFORMÁCIÓK" MENÜPONT ALATT)

 

TEÁOR és SZJ számok:
A gazdálkodó szervezetek tevékenységeinek új besorolásával kapcsolatban kérjük, vegyék igénybe a KSH által nyújtott szolgáltatások valamelyikét (TEÁOR szám átfordító program, információs telefonszámok).
 
A szolgáltatások számlázásakor (az Áfa tv. 169. § alapján) változatlanul az SZJ'03 kódokat kell használni.

Kérjük ügyfeleinket, hogy tevékenységeik TEÁOR-szám változását ne a KSH-nál jelentsék be, hanem annál a hivatalos szervnél, amely adataik elsdleges adminisztratív nyilvántartását vezeti (cégbíróság, okmányiroda, APEH, MÁK, bíróságok).

Bevallási határidk modosulása!!!

(részletek az "INFORMÁCIÓK" MENÜPONT ALATT!)


 

 

 

Sz�mlasz�mok
 
 • Társasági adó ( 10032000-01076019 )
 • Személyi jövedelemadó ( 10032000-06056353 )
 • Általános forgalmi adó ( 10032000-01076868 )
 • Egyszersített vállalkozói adó ( 10032000-01076033 )
 • Rehabilitációs hozzájárulás ( 10032000-06056281 )
 • Egészségbiztosítási Alapot megillet bevételek ( 10032000-06056229 )
 • Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet bevételek ( 10032000-06056236 )
 • Késedelmi pótlék ( 10032000-01076985 )
 • Munkaadói járulék ( 10032000-06056009 )
 • Munkavállalói járulék ( 10032000-06056016 )
 • Munkáltatói táppénz hozzájárulás ( 10032000-06056243 )
 • Egészségügyi hozzájárulás ( 10032000-06056212 )
 • Szakképzési hozzájárulás (10032000-06056061)
 • Innovációs járulék ( 10032000-06056322 )
 • Vállalkozói járulék ( 10032000-06056339 )
 • Magánszemélyek különadója ( 10032000-01076105 )
 • Társas vállalkozások különadója ( 10032000-01076112 )
 • Bírság, mulasztási bírság és önellenrzéssel kapcsolatos befizetések ( 10032000-01076301 )
 • TV-készülék üzemben tartási díj ( 10032000-06056418 )
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megyei illetékek ( 10032000-06057440 )
 • ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056614 )
 • Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056528 )
 • UNIQUA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056535 )
 • AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056559 )
 • OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056638 )
 • Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056504 )
 • Allianz Hungária Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056511 )
 • Életút Els Országos Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056573 )
 • Évgyrk Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056597 )
 • MKB Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056621 )
 • Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056669 )

 


Hasznos oldalak
   
www.apeh.hu
www.penzugyminiszterium.hu
www.magyarorszag.hu
www.mnb.hu
 
© Minden jog fenntartva! 2006-2008 Intercreditor Kft.